BBsql: nie mozna nawiazac polaczenia z baza danych.
Nie mona nawiza poczenia, poniewa komputer docelowy aktywnie go odmawia.