centrala: 81 744-56-31 info@elektrospark.pl

Rozdzielnice średniego napięcia

W ofercie firmy Elektro-Spark znajda Państwo rozdzielnice średniego napięcia do 20kV w izolacji powietrznej z aparatami typu: OM, NAL, KLS w różnych konfiguracjach i o różnych gabarytach pól, jak również rozdzielnice w izolacji powietrznej z aparatami w izolacji SF6.

W izolacji stało powietrznej

Charakterystyka ogólna

Rozdzielnice RSN są rozdzielnicami wnętrzowymi, przyściennymi w osłonie metalowej o konstrukcji spawanej i malowanej proszkowo, z izolacją powietrzną z pojedynczym systemem szyn zbiorczych.

Przystosowane są do pracy w pomieszczeniach o następujących warunkach pracy:
wysokość zainstalowania n.p.m. do 1000 m
temperatura otoczenia:

 • szczytowa krótkotrwała: 313 K (+40 C)
 • najwyższa średnia w ciągu doby: 308 K (+35 C)
 • najwyższa średnia roczna: 268 K (-5 C)
 • najniższa długotrwała: 268 K (-5 C)
 • wilgotność wzgl. powietrza przy temperaturze: 313 K (+40 C)
 • w czasie ruchu: max 80 %
 • w czasie postoju lub eksploatacji: max 95 %
 • atmosfera wolna od pyłów, związków (cząstek) chemicznie agresywnych, przewodzących par i gazów.

Poszczególne pola stanowią całość konstrukcyjną, przez co mogą być transportowane i montowane pojedyńczo lub w zestawach, maksymalnie 3-polowych.

Rozdzielnice RSN, ze względu na sposób instalowania rozłączników w celkach, zostały podzielone na cztery zasadnicze typy:

 • RSNp - rozdzielnice z rozłącznikami w wykonaniu "przednim" tj. instalowanymi podstawą na tylnej ścianie pola. W rozdzielnicach tego typu manewrowanie napędami rozłączników wymaga zastosowania współpracujących napędów.
 • RSNt - rozdzielnice z rozłącznikami w wykonaniu "tylnym" tj. instalowanymi podstawą od strony frontowej pola. W rozdzielnicach tego typu manewrowanie rozłącznikami dokonywane jest za pomocą odejmowanej dźwigni drążkowej zakładanej bezpośrednio na element napędu rozłącznika.
 • RSNb - rozdzielnice z rozłącznikami montowanymi bokiem do głębokości celki. W rozdzielnicach tego typu manewrowanie rozłącznikami dokonywane jest za pomocą odejmowanej dźwigni drążkowej zakładanej bezpośrednio na element napędu rozłącznika.
 • RSNL - rozdzielnice w wykonaniu łukoochronnym z rozłącznikami w wykonaniu "tylnym".

Poszczególne oznaczenia pól rozdzielnic, obok symbolu typu pola zawierają literkę "p" ("przednie"), "t" ("tylne") i "b" ("boczne").

 • pole liniowe Lp, Lt, Lb
 • pole transformatorowe Tp, Tt, Tb
 • pole sprzęgłowe Sp, St, Sb
 • pole pomiarowe Pp, Pt, Pb

W związku z powyższym, pola rozdzielnic mogą być wykonane w następujących wariantach:

 • m - z rozłącznikami typu OM- i OMB- firmy ZWAE S.A. (24kV)
 • r - z rozłącznikami typu OR4 i OR5 firmy ABB ZWAR S.A. (24kV)
 • n - z rozłącznikami typu NAL i NALF firmy ABB ZWAR S.A. (17,5kV, 24 kV)
 • k1 - z rozłącznikami typu KL(S) i KLF(S) firmy UESA (15kV)
 • k2 - z rozłącznikami typu KL(S) i KLF(S) firmy UESA (20kV)
 • b - z rozłącznikami typu NAL(F) firmy ABB (24kV)

Materiały do pobrania

Z aparatami w izolacji SF6

Charakterystyka ogólna

Rozdzielnica SYStem-6 jest nowoczesnym rozwiązaniem małogabarytowych, kompaktowych i bezpiecznych rozdzielnic SN znajdujących zastosowanie w tradycyjnych stacjach transformatorowych, stacjach kontenerowych oraz w przemyśle. Rozdzielnice wykonane są w zamkniętej osłonie metalowej oraz dostosowane do wymogów rozdziału energii elektrycznej.

Rozdzielnica średniego napięcia typu SYStem-6 (Rozdzielnice SN) zbudowana jest ze standardowych pól wyposażonych w rozłączniki serii IM6, które wykorzystują gaz SF6 jako materiał izolacyjny dla izolacji styków otwartych oraz przy operacji ich otwierania pod obciążeniem. Takie rozwiązanie umożliwia istotne zmniejszenie gabarytów rozdzielnicy.

Konstrukcja każdego pola składa się z elementów wykonanych z blach skręconych ze sobą. Budowa każdego pola zapewnia możliwość łatwego ich montażu w dowolne zestawy rozdzielnic, a także szybkiego demontażu (np. w celu wniesienia pojedynczych celek do stacji) i dowolnego przekonfigurowania.

Główne styki rozłączników serii IM6 pracują w atmosferze gazu SF6 (sześciofluorek siarki) pod ciśnieniem 150 kPa i są szczelnie zamknięte w osłonie z żywicy epoksydowej (norma IEC 60265-1). Wewnątrz obudowy znajduje się wał izolacyjny, na którym są umocowane styki ruchome, podczas gdy styki stałe są przymocowane bezpośrednio do obudowy. Urządzenie mechaniczne znajdujące się w części przedniej wału umożliwia jego ruch obrotowy. Aparaty serii IM6 mogą przyjmować 3 różne położenia: "zamknięty", "otwarty" oraz "uziemiony", posiadając naturalny system blokad, który zapobiega nieprawidłowym operacjom łączeniowym. Proste i niezawodne blokady mechaniczne zapewniają maksimum bezpieczeństwa dla operatorów wykonujących czynności łączeniowe. Zastosowanie rozłącznika typu obrotowego powoduje oddzielenie części pola zawierającą szyny zbiorcze od części niżej położonej i tym samym zabezpiecza przed przypadkowym dotknięciem części będącej pod napięciem.

Wysokość rozdzielnicy wynosi tylko 1670 mm (bez cokołu). Tak małe gabaryty uzyskano dzięki usytuowaniu osi obrotu styków ruchomych rozłącznika prostopadle do głównego toru szynowego (nie zaś w linii toru szynowego jak w rozwiązaniach tradycyjnych).

Dzięki temu główny tor szynowy mocowany jest bezpośrednio do styków stałych rozłącznika, bez pośredniczących szyn łączeniowych.

Dużą pewność działania i trwałość mechaniczną gwarantuje zintegrowanie wału głównego mechanizmu napędowego z systemem blokad i układem synoptycznym ze wskaźnikami sygnalizacyjnymi, we wspólnej obudowie bez konieczności stosowania drążków, wałków czy też innych mechanizmów pośredniczących.

System blokad uniemożliwia błędne czynności łączeniowe oraz otwarcie drzwi pola rozdzielni przed wyłączeniem w nim napięcia i uziemieniem go.

Podstawowe dane techniczne

Parametry elektryczne

Wartości

Napięcie znamionowe

12, 17.5, 24 kV

Poziom izolacji 1 min. / 50 Hz do ziemi i pomiędzy fazami

28, 38, 50 kV(rms)
Poziom izolacji 1 min. / 50 Hz bezpiecznej przerwy izolacyjnej 32, 45, 60 kV(rms)
Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/ 50 ms do ziemi i pomiędzy fazami  75, 95, 125 kV(szczyt.)
Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/ 50 ms bezpiecznej przerwy izolacyjnej  85, 110, 145 kV(szczyt.)

Prąd znamionowy

 630-800 A

Materiały do pobrania

 

Rozdzielnice spełniają wymagania normy PN-EN 60298:2000 i posiadają certyfikaty Instytutu Energetyki w Warszawie.

Hurtownie elektryczne Elektro-Spark na terenie całego kraju

Wybierz miasto z listy:

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.