centrala: 81 744-56-31 info@elektrospark.pl

Stacje transformatorowe

W ofercie firmy Elektro-Spark znajda Państwo stacje transformatorowe zarówno w obudowie betonowej, jak i w obudowie metalowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik budowy i wyselekcjonowanych materiałów, nasze produkty charakteryzują się jeszcze większym bezpieczeństwem użytkowania oraz funkcjonalnością. Stacje transformatorowe Elektro-Spark produkowane są z prefabrykatów, dlatego z łatwością mogą być transportowane samochodem dostawczym.

W obudowie betonowej z obsługą wewnętrzną MSRs

Stacje transformatorowe z solidną obudową betonową przeznaczona do zaopatrzenia w energię elektryczną zarówno odbiorców komunalnych, jak i przemysłowych. Dzięki małej powierzchni zabudowy i zwartej konstrukcji nie wymaga zbyt dużego zagospodarowania przestrzeni.

Przeznaczenie stacji

Stacje transformatorowe typu MSRs są przystosowane do współpracy z kablową siecią energetyki zawodowej niskiego napięcia oraz średniego napięcia o układzie pierścieniowym, promieniowym, bądź jako stacje końcowe.

Stacje służą do zasilania:

 • osiedli mieszkaniowych w aglomeracjach miejskich, 
 • osiedli podmiejskich, wsi i osad, 
 • zakładów przemysłowych, 
 • parków, terenów rekreacyjnych, 
 • jako tymczasowe zasilanie placów budowy. 

Charakterystyka ogólna stacji

Pełna prefabrykacja stacji i przystosowanie do transportu samochodowego, pozwala na ich ustawienie w miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażonych. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora. Obsługa rozdzielnic SN i nn odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Zasilanie do stacji doprowadzane jest poprzez przepusty kablowe. Stacje można ustawiać na zagęszczonym podłożu z podsypką piaskowo-cementową lub na ławach fundamentowych.

W stacjach zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, umożliwiające maksymalne ograniczenie jej wymiarów. Długość stacji jest dobierana indywidualnie do potrzeb Klienta i wyposażenia, z zakresu od 3000 do 8000 mm; szerokość stacji jest stała i wynosi 2550 mm.

Wszystkie stacje posiadają wymagane atesty energetyczne.

Charakterystyka budynku stacji

Budynek stacji i piwnica kablowa wykonane są z jednolitych odlewów z betonu i zapewniają wodo- i olejo- szczelność (wyodrębniona misa olejowa). Zastosowanie normalnego a nie lekkiego betonu, pozwoliło na zachowanie wysokiego współczynnika przewodności cieplnej = 21 (W/m2K), co wpływa pozytywnie na odprowadzanie ciepła z budynku stacji.

Wnętrze stacji malowane jest wodoodporną farbą dyspersyjną na kolor biały lub szary. Miejsca narażone na wyciek oleju z transformatora są pokryte 3-krotnie farbą olejoodporną.

Ściany zewnętrzne w miejscu bezpośredniego kontaktu z ziemią mogą być dodatkowo zabezpieczone 2-krotną warstwą specjalnej powłoki uszczelniającej (Inertol).

Dach stacji malowany jest 2-krotnie emulsją Bitumex - Latex. Jego swobodne zamocowanie w osi pionowej stanowi o bezpieczeństwie stacji w przypadku łukowego zwarcia wewnątrz stacji. Dach jest wykonywany w wersji standardowej jako dwuspadkowy.

Grubość ścian stacji wynosi 10 cm, grubość dachu 16 cm.

Zbrojenie budynku jak też wszystkie metalowe detale konstrukcyjno - technologiczne, są połączone galwanicznie i uziemione. W ścianach, dachu i stropie stacji możliwe jest zabetonowanie różnego rodzaju uchwytów i zamocowań w dowolnie wybranym miejscu i konfiguracji, po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem.

Drzwi i kratki wentylacyjne montowane w stacjach są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej i malowane na standardowy kolor lub inny, z palety kolorów RAL.

Budynek stacji może być architektonicznie dopasowany do przyszłego otoczenia. Jest to możliwe dzięki różnorodnym formom wykonania zewnętrznego, np.: dach dwuspadowy, czterospadowy, cegła klinkierowa, tynk płukany, imitacja muru pruskiego lub tradycyjny tynk zewnętrzny. Kolorystyka stacji może być ustalona dowolnie, według palety RAL.
Z uwagi na środowisko naturalne, do produkcji budynku stacji używane są tylko i wyłącznie surowce podlegające ponownemu przetworzeniu, nie zanieczyszczające środowiska naturalnego.

Charakterystyka wyposażenia stacji

Stacje MSR mogą być wyposażone w dowolnego typu transformator olejowy hermetyczny, bez konserwatora oleju, o mocy do 630kVA.

Rozdzielnice SN mogą stanowić:

 • rozwiązania rozdzielnic stałopowietrznych typu RSN produkcji ELEKTROLAND/ELEKTROSPARK z wyposażeniem w rozłączniki OM, OR, NAL lub KL w wariantach do mocowania na wprost (RSNp) lub z mocowaniem odwrotnym (tylnym - RSNt), 
 • rozwiązania rozdzielnic typu SYStem-6, produkcji ELEKTROSPARK z aparatami w izolacji SF6
 • rozwiązania innych rozdzielnic SN (m. innymi z SF6) takich producentów jak: SIEMENS, EATON, ABB, Schneider Electric, ALSTOM, ORMAZABAL Polska.

Rozdzielnice NN typowo mogą stanowić rozwiązania rozdzielnic niskiego napięcia, produkcji ELEKTROLAND w wykonaniu:

 • z rozłącznikami głównymi typu SIRCO, SALIT, RA, OETL - rozdzielnice typu RNNr, 
 • z rozłącznikami głównymi listwowymi BSL, NSL-4 lub ARS-4 - rozdzielnice typu RNNb. 

Rozdzielnice NN mogą zawierać 4, 8, 10 lub 12 pól odpływowych z rozłącznikami listwowymi typu SLBM, NSL, SL, ARS, XLBM lub VE.

Podstawowe dane techniczne stacji

Moc zainstalowanego transformatora do 630 kVA
Typ transformatora

olejowy, hermetyczny, bez konserwatora, każdego typu

Częstotliwość 50 Hz
Napięcie znamionowe 17,5 kV; 24 kV
Stopień ochrony IP 43
Klasa obudowy ze względu na nagrzewanie 10
Klasa odporności ogniowej ścian REI 60, REI 120
Materiały do pobrania  

W obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną MSRz

Korpus i główny fundament tej stacji transformatorowej stanowią spójną całość. Stacje doskonale nadają się do zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorców komunalnych i przemysłowych. Podobnie jak stacje z obsługą wewnętrzną, charakteryzują się łatwym dostępem do urządzeń znajdujących się wewnątrz budynku.

Stacje MSRz produkowane są w czterech wariantach:

 • MSRz-a - równoległe usytuowanie względem siebie rozdzielnic SN i nN
 • MSRz-b - prostopadłe usytuowanie względem siebie rozdzielnic SN i nN
 • MSRz-c - rozdzielnica Sn i nN ustawione obok siebie z jednymi wspólnymi drzwiami
 • MSRz-pp - rozdzielnica SN i nN ustawione obok siebie z jednymi wspólnymi drzwiami, z trzema ścianami i dachem stanowiącymi elementy oddzielenia p-poż.

Opis obudowy stacji

Bryłę główną obudowy stacji transformatorowej stanowi monolitycznie powiązany ze sobą układ czterech ścian zewnętrznych oraz podłogi stanowiącej element posadowienie transformatora. Ściany zewnętrzne i podłoga projektowane są w postaci płyt żelbetowych. Ściany i podłoga bryły głównej wykonane są z betonu klasy C30/37. Betonowane są w pozycji odwróconej równocześnie ściany z podłogą tworząc monolit.

W części podziemnej obudowy istnieje przegroda o wysokości 800 mm wykonana w celu wydzielenia "wanny", mogącej pomieścić całą (z pewnym zapasem) zawartość oleju z transformatora. Powierzchnia misy olejowej jest pokryta 3-krotną warstwą farby olejoochronnej.

W przegrodzie zabudowana jest chłodnica gazów, wykonana z bardzo gęstych metalowych siatek. Jej zadaniem jest pochłanianie energii wydzielającej się podczas wyrzutu gazów z rozdzielnicy SN, powstałych na skutek łuku wewnętrznego.

W ścianach bocznych części podziemnej (piwnicy kablowej) instalowane są wodoszczelne przepusty kablowe oraz przepusty uziemiające.

W ścianach w zależności od typu stacji przewidziano otwory drzwiowe służące do obsługi transformatora i rozdzielnicy niskiego napięcia. Drzwi wyposażone są w kratki wentylacyjne. Elementy metalowe są wykonane z ogniowo ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo.

Wewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest akrylowym tynkiem dekoracyjnym w kolorze białym. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest także tynkiem akrylowym. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej. Istnieje możliwość wykonania kolorystyki i rodzaju elewacji obudowy według indywidualnych wymagań klienta. Zewnętrzne powierzchnie ścian w części podziemnej obudowy pokryte są powierzchniowo odpowiednimi środkami zapewniającymi całkowitą jej wodo- i olejoszczelność w obu kierunkach.

Posadowienie stacji

Posadowienie stacji wymaga wykonania wykopu o szerokości 3800 mm, długości 4600 mm i głębokości 950mm. Należy zwrócić uwagę, aby wykopu nie przegłębić i pozostawić grunt rodzimy w stanie nienaruszonym. Podłoże wykopu należy wyłożyć warstwą żwiru o grubości 100mm zagęszczonego mechanicznie. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podsypki została starannie wypoziomowana. W czasie posadawiania stacji należy wykonać uziom otokowy według właściwego projektu elektrycznego.

Posadowienia stacji należy dokonywać dźwigiem z wysięgnikiem teleskopowym o nośności minimum 16 ton.

Uziemienie stacji

Uziemienie ochronne wewnątrz stacji należy zrealizować za pomocą linki miedzianej podłączonej do śrubowego zacisku umieszczonego na bednarce, połączonej z uziomem fundamentowym lub otokowym. W ten sam sposób należy wykonać inne połączenia instalacji uziemiającej, tj. metalowych części urządzeń stacyjnych, metalowych elementów budowlanych, stalowych konstrukcji rozdzielnic i transformatora. Bednarka uziemienia ochronnego powinna być połączona z uziomem przez spawanie. Przy rozdzielniach umieszczone są zaciski do zamocowania szyny ekwipotencjalnej, natomiast w komorze transformatora umieszczono zaciski do mocowania punktu neutralnego i punktów kontrolnych uziemienia transformatora.

Dane techniczne

Moc znamionowa stacji do 630kVA
Częstotliwość 50 Hz
Liczba faz 3
Klasa obudowy 20
Stopień ochrony obudowy IP43
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC-B-16-1s
Materiały do pobrania  

Strona SN

Napięcie znamionowe 17,5/24 kV
Poziom znamionowy izolacji 95kV/28kV; 125kV/50kV
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych 400 lub 630 A
Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego 40 lub 50 A
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA lub 50 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16 kA lub 20 kA
Stopień ochrony od strony obsługi IP2X lub IP3X lub IP31D

Strona nN

Napięcie znamionowe 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 690 V
Prąd znamionowy obwodu głównego 1250 A
Prąd znamionowy odpływów 400 A lub 630 A
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany obwodu głównego 50 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany obwodu głównego 20 kA/1s
Stopień ochrony od strony obsługi IP2X

Gabaryty i masa stacji

 • Długość zewnętrzna stacji: 2900 mm
 • Szerokość zewnętrzna stacji: 2100 mm
 • Wysokość zewnętrzna stacji z fundamentem: 2500 mm
 • Grubość ścian stacji: 100 mm
 • Masa stacji bez wyposażenia: 2800 kg

Normy

Stacje transformatorowe MSRz spełniają wymagania normy PN-EN 62271-202:2010, i posiadają Certyfikat wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.
Rozdzielnice SN spełniają wymagania norm wg właściwości typu rozdzielnicy
Rozdzielnice nN spełniają wymagania normy PN-IEC 439-1+AC.

Wyposażenie elektryczne stacji

Stacja MSRz wyposażona jest w trzy podstawowe urządzenia:

 • trzy lub czteropolową rozdzielnicę SN w izolacji SF6
 • transformator olejowy hermetyczny o mocy do 630 kVA
 • rozdzielnica nN

Rozdzielnice SN

Stacje mogą być wyposażone w rozdzielnice SN typu: 8DJH prod. SIEMENS, XIRIA prod. EATON, RM6 prod. Schneider Electric, SafeRing i SafePlus prod. ABB, TPR6 i TPS prod. SEL S.p.A, CGMKOSMOS prod. ORMAZABAL Polska.

Wyposażenie opcjonalne rozdzielnicy SN:

 • odgromniki w polach liniowych
 • uzgadniacz faz
 • sygnalizator przepływu prądu zwarcia

Transformator

Stacja przystosowana jest do ustawienia hermetycznego transformatora olejowego o mocy do 630 kVA. Transformator jest ustawiony w stacji na specjalnych wibroizolatorach, które powodują obniżenie hałasu o ok. 10dB. Transformator jest wstawiany do stacji przez dach.

Transformator jest połączony z rozdzielnicą SN trzema kablami jednożyłowymi typu YHAKXs 1x70mmm2. Od strony rozdzielnicy SN kable te zakończone są głowicami konektorowymi, natomiast od strony transformatora, w zależności od rozwiązania są to głowice wnętrzowe lub głowice konektorowe.

Najczęściej stosowanymi głowicami są głowice wnętrzowe typu POLT 24D-1XI; możliwe jest też zastosowanie konektorowych wtyków kątowych firm RAYCHEM, EUROMOLD lub PFISTERER.

Transformator z rozdzielnicą nN połączony jest kablami:

 • kable fazowe - każda faza kablami 2x(YKY 1x240mm2)
 • kabel neutralny 1x YKY 1x240mm2

Rozdzielnice nN

Rozdzielnica nN wykonana jest w konstrukcji szkieletowej z profili zimnogietych ocynkowanych i skręconych. Składa się z rozłącznika głównego (np. RA-1250-3P), miedzianych szyn zbiorczych o prądzie znamionowym 1250 A oraz pól odpływowych, wyposażonych w podstawy bezpiecznikowe pionowe lub listwowe rozłączniki bezpiecznikowe pionowe. W podstawowym układzie rozdzielnica może być wyposażona w 12 pól odpływowych o szerokości 100mm.

Pola odpływowe mogą być wyposażone w aparaty następujących producentów:

 • NSL firmy EFEN
 • ARS firmy APATOR
 • FD firmy OEZ
 • SL firmy Jean Müller
 • XLBm, SLBm firmy ABB

Rozdzielnice sa przystosowane do pracy w sieci trójfazowej w układzie TT, TN-C, TN-S. Typowa głębokość rozdzielnic - 250 mm, długość - 1250mm (12-polowa).

Wyposażenie dodatkowe rozdzielnic:

 • kompensacja biegu jałowego transformatora,
 • pomiar półpośredni energii,
 • pomiar prądów i napięć

Stacje MSRz sa wyposażone w instalację elektryczną oświetlenia wewnętrznego oraz gniazd wtyczkowych. Zasilanie tych obwodów odbywa się z pola potrzeb własnych rozdzielnicy .

Złącza kablowe SN

Przeznaczone do obsługi sieci o układzie pierścieniowym lub promieniowym. Złącza kablowe w obudowie betonowej instalowane są w wolnej zabudowie i dedykowane do rozdziału energii elektrycznej w sieciach średniego napięcia do 24kV.

Przeznaczenie

Złącze typu ZKSN przeznaczone jest do podziału energii elektryczne i wykonaniaodgałęzienia promieniowego w sieciach kablowych 15 i 20kV. Złącze przeznaczone jest do ustawienia wolnostojącego.

Charakterystyka budynku
Wykonane jest z żelbetonu klasy C30/37. Składa się z części nadziemnej i fundamentu stanowiących monolit. Część nadziemna to trzy ściany żelbetowe, podwójne drzwi frontowe stalowe ocynkowane pokryte farbą lub drzwi aluminiowe /jako zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych obudowy zastosowano cynkowanie oraz malowanie podkładowe i nawierzchniowe/ oraz odejmowalny dach z żelbetonu. Ściany pokryte są tynkiem na gładko lub tynkiem strukturalnym z powłoką malarską z farb akrylowych o dowolnej barwie.
Fundament zabezpieczony jest przed wilgocią. Umożliwia on wprowadzenie 3-4 linii kablowych przez otwory kablowe. Złącze przeznaczone jest do instalowania napowietrznego w klimacie umiarkowanym /N/ wg PN- EN 60694:2004.
Ze względu na brak napięcia nn w złączach kablowych nie ma oświetlenia oraz instalacji gniazdowej.
Typowo obudowa złącza kablowego typu ZKSN ma wymiary: 2100x1300x1300 mm (SxGxW) i wagę (bez wyposażenia) około 5200 kg.
Złącza przystosowane są do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu
przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu w wykopie, wymagają jedynie
podłączenia kabli SN i instalacji uziomowej do uziomu zewnętrznego.

Charakterystyka wyposażenia

Złącza kablowe typu ZKSN mogą być wyposażone w następujące rozdzielnice SN 3- lub 4-polowe:

 • RM6 prod. Schneider Electric;
 • Safe Ring, Safe Plus prod. ABB;
 • 8DJ20, 8DJH prod. Siemens;
 • FBA prod. ALSTOM;
 • CGMCOSMOS prod. Ormazabal;
 • GA, GAE prod.Ormazabal / F&G.
 • XIRIA prod. EATON/HOLEC;

Złącza można wyposażyć dodatkowo w sygnalizator przepływu prądu zwarciowego
montowany na zewnątrz obudowy.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 17,5 / 24 kV
Częstotliwość 50 Hz
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16 kA lub 20 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA lub 50 kA
Klasa obudowy 20
Stopień ochrony obudowy IP43
Materiały do pobrania  

W obudowie metalowej

Stacje transformatorowe w obudowie metalowej wykonane na potrzeby sieci o niskich i średnich napięciach. Obsługiwane z zewnątrz maja charakter małogabarytowy i sprawdzają się szczególnie w warunkach miejskich. Tego typu rozwiązanie charakteryzuje między innymi funkcjonalność i możliwość szybkiego montażu. Przeznaczenie: obsługa sieci zasilania pierścieniowego.

Przeznaczenie stacji

Stacje transformatorowe typu MSMs są przystosowane do współpracy z kablową siecią energetyki zawodowej niskiego napięcia oraz średniego napięcia o układzie pierścieniowym, promieniowym, bądź jako stacje końcowe.

Stacje służą do zasilania:

 • osiedli mieszkaniowych w aglomeracjach miejskich, 
 • osiedli podmiejskich, wsi i osad, 
 • zakładów przemysłowych, 
 • parków, terenów rekreacyjnych, 
 • jako tymczasowe zasilanie placów budowy.

Charakterystyka ogólna stacji

Pełna prefabrykacja stacji i przystosowanie do transportu samochodowego, pozwala na ich ustawienie w miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażonych. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora. Obsługa rozdzielnic SN i nn odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Zasilanie do stacji doprowadzane jest poprzez przepusty kablowe. Stacje można ustawiać na zagęszczonym podłożu z podsypką piaskowo-cementową lub na ławach fundamentowych.
W stacjach zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, umożliwiające maksymalne ograniczenie jej wymiarów. Długość stacji jest dobierana indywidualnie do potrzeb Klienta i wyposażenia, z zakresu od 3000 do 8000 mm. Stacje transformatorowe typu MSMs produkowane są w dwóch typowych szerokościach 2200 mm i 2550mm.

Charakterystyka budynku stacji

Konstrukcja kontenera wykonana jest jako konstrukcja stalowa ze szkieletem nośnym. Zewnętrzna obudowa z przetłaczanej blachy z powłoką cynkową, panelowa. Wewnętrzna obudowa złożona z ekranów z blach stalowych malowanych. Konstrukcja kontenera oraz obudowa wewnętrzna malowane proszkowo, farbami poliestrowymi. Obudowa zewnętrzna malowana farbami wg ustalonej z Zamawiającym kolorystyki. Zabezpieczenie antykorozyjne kontenera dostosowane jest zgodnie z PN-71/H-04651, do środowiska o umiarkowanie silnej agresywności korozyjnej, odporne na silne zapylenie oraz występowanie w atmosferze gazów działających korozyjnie. Ściany, o grubości minimalnej 8 cm, ocieplone wełną mineralną. Dach kontenera ocieplony wełną mineralną, odpowiednio ukształtowany, umożliwiający odprowadzenie wody deszczowej poza osłony. Kształt dachu w zależności od potrzeb może być dwuspadowy lub jednospadowy. Podłoga kontenera pokryta wykładziną z materiału nie przewodzącego, ocieplona wełną mineralną o grubości 7 cm. Konstrukcją nośną kontenera jest rama posadowcza, wykonana z kształtowników hutniczych. W zależności od obciążeń przewidywanych w kontenerze oraz od długości kontenera rama będzie miała wysokość od 10, do 20 cm.

W przypadku, gdyby stacja miała być wykonana jako przesuwna, dodatkowo istnieje możliwość wykonania płóz. W stacji przewiduje się drzwi do przedziału obsługi oraz do przedziału transformatora. Niemniej jednak każdorazowo układ drzwi jest uzgadniany z Klientem.

Stacja jest przystosowana do transportu, podnoszenia i przestawiania w całości wraz z transformatorem. Przy czym należy zachować szczególną ostrożność przy przestawianiu stacji ze względu na masę transformatora lub transformatorów.
Posadowienie stacji może zostać wykonane na wylewanych ławach betonowych ewentualnie
na wylewanych lub prefabykowanych bloczkach betonowych

Charakterystyka wyposażenia stacji

Stacje MSMs mogą być wyposażone w dowolnego typu transformator olejowy hermetyczny, bez konserwatora oleju, o mocy do 630kVA.

Rozdzielnice SN mogą stanowić:

 • rozwiązania rozdzielnic stałopowietrznych typu RSN produkcji ELEKTROLAND/ELEKTROSPARK z wyposażeniem w rozłączniki OM, OR, NAL lub KL w wariantach do mocowania na wprost (RSNp) lub z mocowaniem odwrotnym (tylnym - RSNt), 
 • rozwiązania rozdzielnic typu SYStem-6, produkcji ELEKTROSPARK z aparatami w izolacji SF6
 • rozwiązania innych rozdzielnic SN (m. innymi z SF6) takich producentów jak: SIEMENS, EATON, ABB, Schneider Electric, ALSTOM, ORMAZABAL Polska. 

Rozdzielnice NN typowo mogą stanowić rozwiązania rozdzielnic niskiego napięcia, produkcji ELEKTROLAND w wykonaniu:

 • z rozłącznikami głównymi typu SIRCO, SALIT, RA, OETL - rozdzielnice typu RNNr, 
 • z rozłącznikami głównymi listwowymi BSL, NSL-4 lub ARS-4 - rozdzielnice typu RNNb. 

Rozdzielnice NN mogą zawierać 4, 8, 10 lub 12 pól odpływowych z rozłącznikami listwowymi typu SLBM, NSL, SL, ARS, XLBM lub VE.

Podstawowe dane techniczne stacji

Moc zainstalowanego transformatora do 630 kVA
Typ transformatora olejowy, hermetyczny, bez konserwatora, każdego typu
Częstotliwość 50 Hz
Napięcie znamionowe 17,5 kV; 24 kV
Stopień ochrony IP 43
Klasa odporności ogniowej ścian REI 60, REI 120
Materiały do pobrania  

Hurtownie elektryczne Elektro-Spark na terenie całego kraju

Wybierz miasto z listy:

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.