Energetyków 15
20-468 Lublin
fax: -
Projektujemy, produkujemy, wykonujemy, malujemy DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Projektujemy,
produkujemy, wykonujemy, malujemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Materiały elektryczne   od czołowych producentów DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Materiały elektryczne
od czołowych producentów
DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Wygodne zakupy  przez sklep internetowy a w nim: <span>	indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa</span>
Wygodne zakupy
przez sklep internetowy a w nim:
indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa
Nasze oddziały w Polsce  jesteśmy dostępni w wielu miastach  serdecznie zapraszamy
Nasze oddziały w Polsce
jesteśmy dostępni w wielu miastach
serdecznie zapraszamy

Próby i pomiary pomontażowe

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, każdorazowo po zakończeniu budowy, montażu albo remontu urządzeń i sieci elektroenergetycznych średniego napięcia konieczne jest przeprowadzenie kontroli ich stanu technicznego oraz pomiarów odbiorczych przed dopuszczeniem badanych urządzeń i elementów sieci do eksploatacji. Należy też pamiętać, że instalacje elektryczne, nawet jeśli działają sprawnie, także wymagają regularnej kontroli.

Nasza firma przeprowadza próby i pomiary pomontażowe oraz pomiary okresowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wykonywane pomiary mają na celu zweryfikowanie, czy wszystkie instalacje i urządzenia działają sprawnie oraz czy spełniają one wymogi bezpieczeństwa oraz czy zachowane są wymagane parametry techniczne i normy.

Pomiary elektryczne - rodzaje

W ogólnym ujęciu pomiary elektryczne można podzielić na następujące kategorie:

 • pomiary techniczne - wykonywane u danego wytwórcy konkretnego urządzenia elektrycznego w celu weryfikacji sprawności jego działania i spełnienia
 • wymagań wskazanych w obowiązujących normach branżowych i przepisach;
 • pomiary pomontażowe - wykonuje się je w różnego rodzaju obiektach budowlanych przed przekazaniem do eksploatacji, a po zakończeniu prac montażowych lub modernizacyjnych w obrębie urządzeń i sieci elektrycznej;
 • pomiary okresowe - przeprowadzane zgodnie z harmonogramami określonymi w obowiązujących regulacjach prawnych, są obowiązkowe i mają na celu określenie, czy dane urządzenie lub sieć elektryczna nadają się do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Pomontażowe pomiary instalacji elektrycznej i urządzeń

Podczas prób i pomiarów pomontażowych sprawdzamy, czy:

 1. zapewnione jest bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 2. instalacje nie mają uszkodzeń zagrażających osobom użytkującym,
 3. instalacje i urządzenia posiadają wymaganą ochronę przeciwpożarową i przed porażeniem prądem,
 4. właściwie dobrano i oznaczono przewody, zabezpieczenia i aparaturę,
 5. montaż danego urządzenia został wykonany zgodnie z dokumentacją,
 6. zapewniony jest łatwy dostęp do urządzeń, by wygodniej było je obsługiwać, konserwować i naprawiać.

Próby pomontażowe mają na celu wyeliminowanie ewentualnych błędów oraz zapewnienie bezawaryjnego użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych. Wszystkie zlecone nam prace przeprowadzamy szybko i gwarantujemy pełne zadowolenie zarówno klientów indywidualnych, firm jak i instytucji.

Okresowe pomiary i oględziny instalacji elektrycznej

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, okresowe pomiary instalacji elektrycznej w domu bądź innego rodzaju obiekcie budowlanym należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat. Zasadniczym celem okresowych pomiarów jest wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu instalacji elektrycznych funkcjonujących w danej nieruchomości. W zakres kontroli wchodzą następujące czynności:

 • oględziny instalacji
 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
 • weryfikacja działania wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiar rezystancji izolacji
 • pomiar rezystancji uziemienia
 • pomiar impedancji pętli zwarcia

Co ważne, wykonanie pomiarów okresowych powinno zostać potwierdzone protokołem, w którym wyszczególnione zostały wszystkie wykonane pomiary oraz ich wartości.

Elektro-Spark - pomiary i badania instalacji elektrycznej oraz urządzeń

Oferujemy szeroko pojęte usługi elektryczne, w tym kompleksowe pomiary i próby pomontazowe oraz okresowe pomiary instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej, budynkach gospodarczych czy obiektach o charakterze przemysłowym. Wszystkie pomiary wykonują pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający wymagane przepisami uprawnienia oraz korzystający wyłącznie z nowoczesnego sprzętu kontrolno-pomiarowego. Działamy na terenie największych miast w całej Polsce, zawsze realizując zamówione usługi tak, aby zagwarantować inwestorowi realizację zlecenia zgodnie z oczekiwaniami i obowiązującym prawem, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa użytkowników sprawdzanych przez nas instalacji elektrycznych.